000537721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
228
66
762
535910
2741
9483
537721

Your IP: 192.168.2.69
2024-06-18 17:18
Post on 03 มีนาคม 2567
by Krabi
ฮิต: 1146


  

 ประเภทสถานประกอบกิจการ

 ขนาด
2 - 19 คน

 ขนาด 
20 - 49 คน

 ขนาด 
50 - 99 คน

 ขนาด 
100 - 499 คน

 ขนาด 
500 คนขึ้นไป

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ตรวจสอบ   ตรวจสอบ   ตรวจสอบ   ตรวจสอบ    ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบ   ตรวจสอบ    ตรวจสอบ  ตรวจสอบ   ตรวจสอบ 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตรวจสอบ   ตรวจสอบ   ตรวจสอบ  ตรวจสอบ   ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ   ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ   ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ  ตรวจสอบ   ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
อุตสหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
อุตสหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือกระจายไฟฟ้า  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก  ตรวจสอบ   ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
อุตสาหกรรมการขนส่ง  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ   ตรวจสอบ  ตรวจสอบ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ
 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ   ตรวจสอบ